สวนน้ำ

 เล่นน้ำในสวนน้ำ มีสไลด์เดอร์ ชูชีพ ห่วงยาง

ราคากิจกรรม 100 บาท/ท่าน

ความเห็นของผู้ชม