ขับรถ ATV

 ขับรถ ATV 1 รอบ สนามทางวิบาก ระยะทาง 1 กิโลเมตร

รถใหญ่ ATV 200 บาท/รอบ ซ้อนท้ายได้ 1 ท่าน

รถเล็ก ATV  150 บาท/รอบ

ความเห็นของผู้ชม