เงื่อนไขการจองที่พัก

ราคาแพ็กเกจทัวร์ 

     แพ็กแกจ 2วัน 1คืน ท่านละ 990 บาท
          บ้านพัก 2วัน 1คืน พร้อมอาหาร 2 มื้อ
รายละเอียดเพิ่มเติม... 

     แพ็กเกจ 3วัน 2คืน ท่านละ 2,150 บาท
          บ้านพัก 3วัน 2คืน พร้อมอาหาร 5 มื้อ
รายละเอียดเพิ่มเติม...

 https://kaengkrachanriver.com/userfiles/Artboard%201@4x-100.jpg